Denna sida använder cookies (läs mer). Du accepterar detta genom att fortsätta använda webbplatsen. Stäng rutan / acceptera.
Berga Kyrkliga Samfällighet
Herren är min herde, ingenting skall fattas mig... Psaltaren 23

 

Kyrkor i Berga Församling
Bolmsö kyrka

Ingen vet med bestämdhet något om när den första kyrkan byggdes på Bolmsö. Ej heller var den var belägen. Men, man vet att här fanns en kyrka redan på 1200-talet. På 1830-talet, eller möjligen tidigare, började man inse att det var både bortkastat och oekonomiskt att företa några större reparationer på den gamla kyrkan. Vid valborgsmässostämma 1835 kom frågan om att bygga en ny kyrka upp för första gången. Kyrkan uppfördes 1863. Några mindre restaureringar förekom under åren 1897, 1904 och 1930. Det sistnämnda året fick kyrkan sitt tegeltak och ny beklädnad på kor och torntak.
1913 blev 1600-tals-predikstolen restaurerad och uppsatt i kyrkan. 1917 målade Gabriel Strandberg, Stockholm en ny altartavla. Denna föreställer Kristus på korset med moder och lärjunge vid dess fot. Under 1940-talet restaurerades kyrkan grundligt och med storomsorg, Golven togs uppoch lades om. Bänkarna gjordes om och breddades, koret utökades genom att två bänkar togs bort. Nya trappor i vapenhus och till läktaren insattes. Bland nyförvärv som anskaffades i samband med renoveringen var en dopfunt i ek, skulpterad av Erik Sandi Strängnäs. Orgeln om- och tillbyggdes 1949. Kyrkan renoverades åter både ut- och invändigt 1994.


Berga pastorat - Biskop Henriks väg 2, 341 50 LAGAN - Tel 0372-358 50 - Email: <a href=