Denna sida använder cookies (läs mer). Du accepterar detta genom att fortsätta använda webbplatsen. Stäng rutan / acceptera.
Berga Kyrkliga Samfällighet
Herren är min herde, ingenting skall fattas mig... Psaltaren 23

 

Kyrkor i Berga Församling
Berga kyrka

1815 fattades beslut om byggandet av en ny kyrka i Berga, Lagan, den gamla raserades 1819. Byggmaterialet fick man från den gamla kyrkan. Två år senare togs kyrkan i bruk, men då utan någon inredning. Templets högtidliga invigning ägde rum först 22 maj på pingstdagen 1825 av stiftets nye biskop Esaias Tegnér, som inledde med: - Uti vad hus I kommen, sägen först: Frid vare detta hus!

Klockorna: Storklockan göts 1587 (omgjuten 1619 och 1643 och omgjutna i Jönköping av Ionas Magnus Fries 1784 och 1794.) Mellanklockan göts 1619, omgjuten 1793 av samma gjuteri. Lillklockan är från 1952 med inskription av Folke Fridell (författare från Lagan).

Inventarier: Dopfunten från 1100-talet, kyrkans äldsta och mäktigaste inventarium, romansk ornamentik och fantastiska djurbilder under åtta rundbågar. Madonnan med Kristus i knäet och den helige S:t Sigfrid (aposteln) från 1200-talet. Krucifix från 1400-talet. Offerkista i ek från 1600-talet. Predikstolen är från 1707,  glaskronan över dopfunten 1760. Golvuret i koret är från 1772.

Textilier: Den äldsta mässhaken, röd, är från 1693 och den svarta från 1700-talet.   Kalk: Av särskilt intresse är den sockenbudskalk som är från 1599.


Berga pastorat - Biskop Henriks väg 2, 341 50 LAGAN - Tel 0372-358 50 - Email: <a href=