Denna sida använder cookies (läs mer). Du accepterar detta genom att fortsätta använda webbplatsen. Stäng rutan / acceptera.
Berga Kyrkliga Samfällighet
Herren är min herde, ingenting skall fattas mig... Psaltaren 23

 

Kyrkor i Berga Församling


Kyrkogårdsförvaltning

Inom Berga pastorat finns fem begravningsplatser, Berga, Bolmsö, Dörarp, Tannåker och Vittaryds kyrkogård.
På samtliga kyrkogårdar finns kist- och urngravplatser, medan minneslund endast finns på Berga kyrkogård. En separat urgravplats har också anlagts på Berga kyrkogård.


Val av gravplats

Det är viktigt att tänka efter vilken form av gravplats som passar. 
Valet av minnesplats är helt individuellt, inget är fel, det som är viktigt är att tänka efter innan gravsättningen. En gravplats har man i många år och finns det någon gravplats i släkten som kan användas är det ofta det bästa alternativet.
 
 
Kistgrav 
Kistgravar upplåtes vanligen med plats för en eller två kistor. Gravrätt upplåtes i Berga pastorat på 25 år, med möjlighet till förnyelse därefter i 15 år. Förnyelse kostar 500 kr för 15 år.
 
Enligt begravningslagen ska kistan vara gravsatt inom en månad efter dödsfallet. Vanligast är att begravningsgästerna följer med ut till gravplatsen, där man sänker ner kistan, och sista avskedet tas.

   
Minneslund 
Minneslunden är en anonym gravplats, där avlidnas aska grävs ner någonstans inom minneslundens område. Det är personalen på kyrkogården som sköter nedsättningen.
Enskilda gravvårdar och planteringar förekommer inte, då ingen markering görs vid gravsättning av askan.
Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på gemensam plats och rester av blommor och ljus tas bort av kyrkogårdsförvaltningen.
Minneslund är en gravplats utan gravrätt.
 
 
Urngravplats
På Berga kyrkogård finns en nyanlagd urngravplats, en mindre kulle med ett kors av trä i centrum. På urngravplatsen är inga stående gravstenar tillåtna utan endast liggande häll eller graverad platta. Blomsterrabatt är tillåten i enkel form, men ej nödvändig. Gravrätten upplåtes i 25 år, med möjlighet till förnyelse därefter i 15 år. Förnyelse kostar 500 kr för 15 år.  
En tid efter begravningsceremonin är det vanligt att ha urnsättningen. Enligt begravningslagen kan man vänta upp till ett år, men det är inte att rekommendera. Vid själva urnsättningen kanske man läser en dikt/sjunger en sång undertiden man sakta sänker ner urnan.
Det är vanligt att de närmast anhöriga själva sköter urnsättningen, men man kan också välja att ha med präst, entreprenör eller vaktmästare.

 


Berga pastorat - Biskop Henriks väg 2, 341 50 LAGAN - Tel 0372-358 50 - Email: <a href=