Denna sida använder cookies (läs mer). Du accepterar detta genom att fortsätta använda webbplatsen. Stäng rutan / acceptera.
Berga Kyrkliga Samfällighet
Herren är min herde, ingenting skall fattas mig... Psaltaren 23

 

Kyrkor i Berga Församling


Dop
Att döpas innebär att bli upptagen i Kristi kyrka. Dopet är början på ett liv i gemenskap med Herren Jesus Kristus. Med andra ord - det innefattar hela vårt liv från vaggan till graven. Ni får räkna med Guds hjälp i er föräldraskap. När ni döper ert barn överlämnar ni det i Guds händer. Samtidigt tar ni själva ansvar för barnets kristna fostran.
I dopgudstjänsten hör ni orden: Genom dopet har ert barn upptagits i Kristi kyrka. Det är nu er uppgift som föräldrar (och faddrar) att vara förebilder och förebedjare för det.

Dopet gäller hela livet. Det behöver aldrig göras om! Gud står för tid och evighet fast vid vad han lovade i dopet. Så får ni som föräldrar hämta kraft hos Herren i bönen och bibeln och tillsammans med församlingen möta dopets Herre, Jesus Kristus i gudstjänsten. På så sätt blir dopets mening förverkligad.

DOPSAMTAL
Innan det är dags för dop möter ni någon av oss präster - hemma eller i kyrkan. Vi berättar om dopet och går igenom dopgudstjänstens ordning.

FADDRAR
Det är vanligt att föräldrarna utser faddrar till dopet. Faddrarna har ett andligt ansvar för barnet. De skall bistå föräldrarna i barnets kristna fostran. Faddrarna skall naturligtvis vara döpta. De bör också vara konfirmerade i Svenska kyrkans ordning.

DOPGUDSTJÄNSTEN
Dopet är en församlingsgudstjänst. Att en människa upptas i den kristna kyrkan är en angelägenhet för hela församlingen, därför föredrar vi att förlägga dopet till någon av församlingens gudstjänster.

DOPET GER TILLHÖRIGHET
Genom dopet kommer ert barn att tillhöra Svenska kyrkan. Församlingen ser fram emot att få hälsa ert barn välkommet. Vi kommer att inbjuda ert barn till församlingens barngrupper under åren som kommer.

Om du har frågor som rör dopet och reglerna för kyrkotillhörighet är du välkommen att kontakta pastorsexpeditionen eller nedanstående präster.

Just nu, pga. spridningen av Corona-viruset, försöker vi begränsa utrymmet tillfälligt till att innefatta den allra närmaste familjekretser. Det vill säga ca 10 personer. Diskutera gärna med prästen för att komma fram till vad som är bäst just för er.
Se gärna mer info : 
https://www.svenskakyrkan.se/dop-vigsel-och-begravning-i-tider-av-corona
 

Kyrkoherde Magnus Lind
tel 0372-358 48 eller 072-515 32 00

Komminister Sven-Åke Fyhrlund
tel 0372-358 57 eller 070-265 31 21. 


Välj ett klipp i listan nedan. Du kan antingen lyssa på klippet direkt på webbplatsen eller ladda ner det till din dator / mp3-spelare.
Inga filer uppladdade ännu...Berga pastorat - Biskop Henriks väg 2, 341 50 LAGAN - Tel 0372-358 50 - Email: <a href=